The Paintry Journal

Zrozumienie Opcji Naciągane i Oprawiane
May 08, 2024, 05:44:32 AM

W świecie sztuki prezentacja obrazu może istotnie wpłynąć na jego ogólny wygląd i to, jak pasuje do danego miejsca. W Paintru oferujemy trzy różne opcje prezentacji: rolowane, naciągane i oprawiane obrazy. Każda z tych opcji spełnia unikalną rolę, zapewniając elastyczność zarówno dla artystów, jak i miłośników sztuki. W tym przewodniku przyjrzymy się cechom każdego stylu prezentacji, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, wybierając idealny format dla Twojego obrazu.

Author Image

Abigail Ross

Read More
How to Frame a Painting
May 07, 2024, 08:04:08 AM

The icing on the cake, the bow on the present, the final score of the symphony–we can think of framing your custom painting as one and the same, the final preparatory step of displaying your masterpiece!

We've written this guide to answer your questions and help you determine just how to frame your painting in style.

Author Image

Abigail Ross

Read More
Разница между плавающими рамками и галерейными рамками
May 01, 2024, 09:08:20 AM

Когда речь идет о выставке ваших драгоценных произведений искусства, выбор правильной рамы может иметь огромное значение. Выбор между плавающей рамой и галерейной рамой может значительно повлиять на представление вашей индивидуальной живописи. В Paintru мы понимаем важность этого выбора и предлагаем оба варианта для наших требовательных клиентов. В этом блоге мы рассмотрим различия между этими двумя стилями оформления и дадим рекомендации для конкретных сред.

Author Image

Abigail Ross

Read More
Enhancing Your Paintings Difference Between Floating Frames and Gallery Frames
May 01, 2024, 09:07:06 AM

When it comes to displaying your precious artwork, choosing the right frame can make all the difference. The choice between a floating frame and a gallery frame can significantly impact the presentation of your custom painting. At Paintru, we understand the importance of this decision and offer both options for our discerning clients. In this blog, we'll explore the distinctions between these two framing styles and offer recommendations for specific mediums.

Author Image

Abigail Ross

Read More
Understanding the Options: Rolled, Stretched, and Framed Paintings
May 01, 2024, 08:48:37 AM

In the world of art, the presentation of a painting can significantly impact its overall aesthetic and how it fits into a space. At Paintru, we offer three distinct presentation options: rolled, stretched, and framed paintings. Each option serves a unique purpose, providing flexibility for both artists and art enthusiasts. In this guide, we will explore the characteristics of each presentation style to help you make an informed decision when choosing the perfect format for your painting.

Author Image

Abigail Ross

Read More